Home / Tag Archives: University of Dayton

Tag Archives: University of Dayton

ĐẠI HỌC DAYTON – ĐẠI HỌC TƯ THỤC LỚN NHẤT TỈNH BANG OHIO MỸ

University of Dayton- Đại Học Dayton là trường tư thục lớn nhất của bang Ohio, dựa trên nền thuyết Công Giáo La Mã, thành lập năm 1850 bởi Hiệp Hội Mary, đây là một trong ba trường theo chủ nghĩa Thánh Mẫu trong cả nước và là một trong hai …

Read More »