Home / Du học / U.S. NEWS XẾP HẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA TẠI MỸ NHƯ THẾ NÀO?

U.S. NEWS XẾP HẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA TẠI MỸ NHƯ THẾ NÀO?

Bảng xếp hạng các trường kinh doanh TỐT NHẤT CỦA US NEWS có tất cả 477 chương trình MBA được Hiệp hội công nhận để nâng cao chất lượng của các trường đại học kinh doanh quốc tế đã được khảo sát vào mùa thu năm 2019 và đầu năm 2020.

Trong số đó, US News xếp hạng 131 trường vì họ cung cấp đủ dữ liệu cần thiết về chương trình MBA toàn thời gian của họ và lớp tốt nghiệp năm 2019 của chương trình toàn thời gian để tính toán thứ hạng, dựa trên các chỉ số dưới đây.

Đánh giá chất lượng (0,40)

• Điểm đánh giá ngang hàng (0,25): US NEWS cho mọi người đánh giá về các khoa kinh doanh và chương trình MBA được công nhận theo thang điểm từ 1 (cận biên) đến 5 (xuất sắc). Những cá nhân không biết đủ về một trường học để đánh giá một cách công bằng đã được yêu cầu đánh dấu “không biết”.

• Điểm đánh giá nhà tuyển dụng (0,15): US News đã hỏi các nhà tuyển dụng doanh nghiệp và liên hệ công ty, bởi các chương trình MBA được US News xếp hạng trước đó hoặc đủ điều kiện để được xếp hạng, để xếp hạng tất cả các chương trình toàn thời gian theo thang điểm từ 1 (cận biên) đến 5 (xuất sắc).

US News thu thập cả dữ liệu điểm đánh giá mọi người và đánh giá nhà tuyển dụng. Điểm của một trường là trung bình của tất cả những người được hỏi đánh giá nó trong ba năm gần đây nhất của kết quả khảo sát.

Vị trí thành công (0,35)

US News sử dụng Tiêu chuẩn MBA CSEA để báo cáo thống kê việc làm. Việc này nhằm làm cơ sở để xác định cách các chương trình MBA  phát triển người học, bao gồm lương cơ bản, ký thưởng và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp MBA có việc làm khi tốt nghiệp và ba tháng sau. Sử dụng các tiêu chuẩn ngành này đã giúp US News đảm bảo sinh viên tương lai có thông tin việc làm chính xác và có thể so sánh cho từng trường.

• Mức lương và thưởng khởi điểm trung bình (0,14): Đây là mức lương và thưởng khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của chương trình MBA toàn thời gian. Số liệu lương được dựa trên số lượng sinh viên tốt nghiệp báo cáo dữ liệu. Tiền thưởng trung bình được tính theo tỷ lệ của những sinh viên tốt nghiệp đã tiết lộ tiền thưởng

• Tỷ lệ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp chương trình MBA toàn thời gian: Đây là tỷ lệ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của chương trình MBA toàn thời gian.

 Tỷ lệ việc làm khi tốt nghiệp (0,07) và ba tháng sau khi tốt nghiệp (0,14) được sử dụng trong mô hình xếp hạng.

Độ chọn lọc của học sinh (0,25)

• Điểm GMAT và GRE trung bình (0,1625): Sử dụng điểm GMAT trung bình và điểm trung bình GRE. US News sử dụng cả điểm GMAT và GRE trong mô hình xếp hạng cho Chương trình MBA báo cáo cả hai điểm. Sử dụng điểm GRE cho phép US News tính đến điểm kiểm tra tuyển sinh của toàn bộ lớp MBA toàn thời gian.

• Điểm trung bình đại học trung bình (0,075): Đây là điểm trung bình đại học trung bình của những sinh viên tham gia chương trình toàn thời gian vào mùa thu năm 2019

• Tỷ lệ chấp nhận (0,0125): Đây là tỷ lệ ứng viên tham gia chương trình toàn thời gian vào mùa thu 2019 đã được chấp nhận.

Tổng xếp hạng

Dữ liệu được chuẩn hóa sao cho giá trị của mỗi trường được so sánh với độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn của tất cả các trường khác. Các chương trình kinh doanh tốt nghiệp sau đó được xếp hạng số theo thứ tự giảm dần dựa trên điểm chuẩn hóa.

Để được đưa vào bảng xếp hạng MBA toàn thời gian, một chương trình phải có từ 20 sinh viên tốt nghiệp MBA toàn thời gian 2019 trở lên tìm kiếm việc làm, ít nhất 50% tổng số sinh viên tốt nghiệp MBA toàn thời gian năm 2019 cần phải tìm kiếm việc làm.

Các chương trình MBA không đáp ứng một trong hai tiêu chí việc làm ở trên được liệt kê là không được xếp hạng.

Bảng xếp hạng

Các bảng xếp hạng này, chỉ xếp hạng các chương trình MBA được công nhận từ danh sách các trường được khảo sát. Các trường được đề cử tối đa 15 chương trình cho sự xuất sắc trong từng lĩnh vực được liệt kê. Năm nay, có ba bảng xếp hạng chuyên ngành mới được thêm vào: phân tích kinh doanh, bất động sản và quản lý dự án.

About HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

Học Bổng Du Học Mỹ là trang tin của Tập Đoàn Giáo Dục Việt Nam Hiếu Học giúp bạn có thêm những thông tin về học bổng, du học...

Check Also

DU HỌC MỸ NGÀNH KỸ THUẬT

NỘI DUNG:Đánh giá chất lượng (0,40)Vị trí thành công (0,35)Độ chọn lọc của học sinh …